Gedicht

O, de troost,
die niet uit te drukken troost van je veilig voelen weten
bij iemand noch gedachten hoeven wegen,
noch woorden hoeven meten maar ze rechtstreeks uitstorten,
gewoon zoals ze zijn,
kaf en koren samen;
zeker dat een trouwe hand ze zal opnemen en zeven;
houden zal wat het houden waard is en, met een adem van goedgezin de rest zal wegblazen.

Een onbekende indiaanse vrouw

 

being alive workshops contact